Ustawianie hasła na pokój

Aplikacja pozwala na ustawienie hasła dostępu do pokoju. Aby to zrobić, musisz wybrać i opłacić pakiet z opcją wczesnego dostępu. Następnie inni uczestnicy, aby dołączyć do tego pokoju, muszą wprowadzić ustawione hasło.

Aby automatycznie ustawić hasło na pokój, wybierz miejsce, a potem w oknie potwierdzenia kliknij „Tak i ustaw hasło”. Hasło zostanie wygenerowane losowo i wysłane do Ciebie jako prywatna wiadomość, która będzie widoczna w aplikacji konwentowej.

Dla uczestników z opłaconym wczesnym dostępem, w panelu uczestnika w zakładce „Miejsce” będzie widoczny dodatkowy panel, w którym można zmienić lub usunąć ustawione hasło:

Ustawione hasło będzie aktywne do 6.05.2023. Osoba chcąca dołączyć do zahasłowanego pokoju zobaczy pole do wprowadzenia hasła.

Oto kilka ważnych zasad:

  • Każdy domek ma 4 pokoje. Hasła ustawiane są oddzielnie dla każdego pokoju, a nie dla całego domku. Aby zarezerwować cały domek, potrzeba 4 osób z wczesnym dostępem, które zajmą miejsce w każdym z pokoi i ustawią hasło.
  • Hasło można zmienić lub usunąć w dowolnym momencie.
  • Nie ma limitu co do złożoności hasła, ale pole nie może być puste.
  • Ważność wszystkich haseł wygasa 6.05.2023. Po tym terminie nie będzie możliwości ustawiania haseł na pokoje.
  • Po wygaśnięciu ważności hasła, pokój może zająć dowolny uczestnik.
  • Zmiana pokoju przez osobę, która ustawiła hasło, przeniesie hasło na nowy pokój, a w poprzednim pokoju hasło zostanie usunięte.
  • Jeśli uczestnik z wczesnym dostępem jest w pokoju z ustawionym hasłem przez inną osobę, nie może zmienić, usunąć ani ustawić własnego hasła. Musi poczekać, aż hasło wygaśnie lub zostanie usunięte przez innego uczestnika.
  • Zamiana miejscami nie wymaga wpisania hasła.