Polityka Prywatności i Ochrony Danych Osobowych

Cześć!

27 kwietnia 2016 weszło w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych – czyli RODO. W związku z tym musimy poinformować Cię o kilku rzeczach.

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Red Fox Solutions Łukasz Grabczyński, zarejestrowana w Warszawie, przy ul. Igańskiej 3/4 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki. Możecie się z nami skontaktować pod adresem e-mail: organizator@futerkon.pl
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji konferencji Futerkon, na zasadach określonych tutaj oraz w regulaminie. W szczególności zbieramy:
  • Twoje imię i nazwisko oraz nick;
  • Dane kontaktowe – numer telefonu, adres e-mail, kontakty w komunikatorach internetowych;
  • Dane dotyczące płatności (numery kart, kont i inne dane konieczne do ewidencji płatności);
  • Rozmiar koszulki;
  • Informacje o alergiach pokarmowych;
 3. Dla potrzeb organizacji oraz prawa zakładamy, że decydując się wziąć udział w zabawie zawieramy umowę, według której my zobowiązujemy się zorganizować i obsłużyć konferencję, której będziesz uczestnikiem. Formalnie rzecz biorąc, mówimy o artykule 6, punkt 1 litera b) RODO.
 4. Podanie danych jest oczywiście dobrowolne, ale konieczne w celu wzięcia udziału w konferencji. Niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych uniemożliwi Ci udział w wydarzeniu.
 5. Twoje dane w wymaganym zakresie zostaną przekazane
  • Hotelowi Ameliówka – w celu zapewnienia noclegu, wyżywienia oraz spełnienia ciążących na nim obowiązków wynikających z prawa.
  • Firmom świadczącym nam usługi konieczne do realizacji konwentu i działania firmy – (np. bankom, operatorom płatności, księgowości lub podwykonawcom) w celach koniecznych do realizacji wydarzenia oraz działania firmy.
 6. Twój nick zostanie udostępniony innym uczestnikom w systemie rezerwacji pokoju, jak również wydrukowany na Twoim identyfikatorze. Tym Nickiem będziemy się też posługiwać w materiałach konwentowych.
 7. Twoje dane zostaną z nami do momentu, kiedy przestaną być potrzebne. W szczególności – dane finansowe muszą z nami zostać przez pięć lat w celu rozliczeń z Urzędem Skarbowym, a dane o stanie zdrowia przez minimum dwa miesiące po zakończeniu wydarzenia. W celach kontaktowych z Wami – te dane również zostawimy przez pięć lat, ale zobowiązujemy się korzystać z nich wyłącznie w przypadku konieczności. Pozostałe dane skasujemy niezwłocznie.
 8. Twój nick i wizerunek może zostać utrwalony na materiałach z wydarzenia.
 9. Zawsze możesz napisać do nas z prośbą o poprawienie Twoich danych, dostać od nas ich kopię czy zażądać usunięcia. Z oczywistych powodów, nie zawsze będziemy mogli spełnić każde żądanie, ale wtedy odpiszemy Ci z dokładnym wyjaśnieniem. Jeśli masz pytania, wyślij nam maila na adres (organizator@futerkon.pl lub pasterz@futerkon.pl)
 10. Zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, żeby zabezpieczyć Twoje dane osobowe oraz do zachowania ich w tajemnicy.
 11. Pamiętaj, że to Ty ponosisz wszystkie konsekwencje związane z podaniem nieprawdziwych danych. 
 12. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane sprzecznie z prawem – powiedz nam o tym. Oczywiście możesz też złożyć skargę do PUODO, jeśli rozmowa z nami nic nie dała.
 13. Jeśli o czymś nie napisaliśmy w Polityce Prywatności lub Regulaminie, stosujemy zapisy Kodeksu Cywilnego, odpowiednich ustaw prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej (w szczególności RODO czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 14. Na wszystkie pytania odpowiemy przez wyznaczoną osobę. Jeśli masz pytania, wyślij nam maila na adres (organizator@futerkon.pl lub pasterz@futerkon.pl)